Čo vám prinesie certifikát kvality ISO 9001?

28. septembra 2020

ISO 9001 certifikát

Mnoho bežných zákazníkov aj firiem dnes hľadá predovšetkým kvalitu. Preto je pre každú spoločnosť výhodou získanie certifikátu kvality ISO 9001. Certifikát však oceníte nielen ako výhodu v konkurenčnom boji. Prinesie vám omnoho viac.

Certifikát kvality ISO 9001

Medzinárodná norma ISO 9001 bola v Slovenskej republike vydaná pod názvom Systém manažérstva kvality. Táto norma stanovuje štandard pre systém manažmentu kvality. Má za úlohu viesť k zlepšovaniu kvality poskytovaných produktov a k spokojnosti zákazníkov firmy. Aby ste medzinárodne uznávaný certifikát kvality ISO 9001 získali, je potrebné prejsť certifikačným auditom. O získanie certifikátu sa môžu uchádzať živnostníci a všetky typy spoločností v rôznych oblastiach podnikania.

Čo je potrebné splniť

Pre získanie certifikátu ISO 9001 je potrebné naplniť viaceré požiadavky, ktoré sa týkajú niekoľkých oblastí v činnosti spoločnosti. Základné požiadavky sa týkajú výroby, riadenia kvality a rizík, napĺňania požiadaviek zákazníkov a platnej legislatívy. Sústreďujú sa tiež na poskytovanie služieb, marketing, riadenie zdrojov, procesné riadenie a vzťahy so zákazníkmi. ISO požiadavky neobchádzajú ani interný audit, hodnotenie dodávateľov a zodpovednosť manažmentu.

Ako prebieha certifikačný audit

V prvej fáze certifikačného auditu sa kontroluje všetka súvisiaca dokumentácia. V druhom sa kontroluje naplnenie požiadaviek normy ISO 9001. Celý proces končí udelením certifikátu, ktorý je platný 3 roky. Každý rok je však potrebné vykonať potvrdenie jeho platnosti.

ISO 9001 cena

Cena ISO 9001 stanovená spoločnosťou, ktorá vás celým procesom prevedie, bude závisieť od viacerých faktorov. Patria sem počet zamestnancov (aj externých zamestnancov), doba zavedenia systému kvality a predmet činnosti, prípadne iných premenných. Konečná ISO 9001 cena  však iste bude nižšia ako prínos, ktorý vám certifikát prinesie. Získate vyššiu konkurencieschopnosť a budete sa môcť zúčastniť výberových konaní. Získanie certifikátu povedie tiež k zvýšeniu hodnoty spoločnosti.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*